ACTIEVOORWAARDEN

Mokkenactie

Actievoorwaarden: Mokkenactie

Van toepassing bij aankoop van één de volgende producten:

 • Platinum Silver (6 maanden)
 • Platinum Gold (12 maanden)
 • Leerprogramma Combipakket
 • Traden doe je zo!

1. Deze actie wordt georganiseerd door: DoopieCash B.V.

2. Helaas is de voorraad mokken, onderdeel van onze actie die begon op 1 december 2022, helemaal op.

3. Personeel van DoopieCash B.V. is uitgesloten van deelname aan deze actie.
Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.
4. De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.
5. De actie inhoudelijk:
De deelnemer ontvangt een mok bij aanschaf (met een aankoopdatum vanaf 1 december 2022) van geselecteerde producten: Platinum Silver (6 maanden), Platinum Gold (12 maanden), Leerprogramma Combipakket en ”Traden doe je zo!”.

De mok wordt alleen binnen de Benelux per post thuisbezorgd. Het adres opgegeven op het website account van de deelnemer op www.doopiecash.nl zal worden gebruikt om de mok naartoe te sturen, zorg dat dit klopt! Er zal 1 keer per maand een zending mokken worden verstuurd. Deelnemers aan “Traden doe je zo!” ontvangen de mok op de eindsessie van dit traject. Verzending geschiedt op risico van de ontvanger; voor verloren of beschadigde zendingen kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Tevens zit er op willekeurige basis een special edition mok in die naast een handtekening voorzien is van een unieke tekening door DoopieCash.

Deelnemers die de Special Edition mok ontvangen, hebben recht op shoptegoed ter waarde van het aankoopbedrag van de deelnemer, om te besteden aan producten van DoopieCash op www.doopiecash.nl . LET OP: Deze actie heeft betrekking op 1 individueel aangekocht product & dit bedrag dient in 1 keer uitgegeven te worden!

Het shoptegoed is te besteden aan de volgende producten:

 • Leerprogramma’s (inclusief het Leerprogramma Combipakket)
 • Platinum
 • “Traden doe je zo!”
Voorbeeld: Je schaft 6 maanden Platinum aan en krijgt hiervoor een waarde van €599,- aan shoptegoed. Hier kun je bijvoorbeeld gratis nogmaals 6 maanden Platinum voor aanschaffen.

Wil jij een leerprogramma combipakket twv €699,- dien je €100,- bij te betalen.

Wil je een leerprogramma daytraden twv €399,-, dan kun je dit in overleg aanvullen met een ander product. Dit dient wel in 1 aanvraag te worden voldaan, anders komt het overige bedrag te vervallen.

Het beoordelen van de winnaar gebeurt uitsluitend door DoopieCash. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

Een winnaar dient zelf contact op te nemen met: info@doopiecash.nl
6. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uit te keren in geld.
7. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. DoopieCash B.V. behoudt zich het recht voor de spelregels tijdens de actie, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
8. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.
9. De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. DoopieCash B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:
 • de door haar uitgekeerde prijzen;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
10. Druk- en zetfouten voorbehouden.
11. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12. Mokken worden niet te koop aangeboden.
13. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen worden gestuurd naar info@doopiecash.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de actie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Mail ons je vraag

  Please prove you are human by selecting the plane.